هنگام خواستگاری چه معیارهایی را باید در نظر بگیریم؟​

دسته بندی مقالات

هنگام خواستگاری چه معیارهایی را باید در نظر بگیریم؟​

هنگام خواستگاری چه معیارهایی را باید در نظر بگیریم؟​

راستگویی

صداقت اعتماد می آورد. دروغ های عمدی و بزرگ اعتماد را از بین می برد و بدبینی و ناامنی را جایگزین می سازد. لازم نیست برای نشان دادن صداقت خطایی كه فرد در گذشته انجام داده و دیگر تكرار نشده است، اعتراف كرد. چیزی را نباید پوشاند كه با گذشت زمان و تحقیق آشكار می شود. مانند نادرستی در بیان سن، شغل، مدرک تحصیلی، بدهی مالی، عقد و ازدواج قبلی، بیماری ادامه دار، عیب و نقص جسمی و عضوی، جدایی والدین، مسئولیت ذهنی و جسمی یكی از اعضای خانواده.

پاكدامنی

پاكدامنی یعنی دوری از آلودگی ها و روابط نامشروع جنسی، خویشتنداری و مقاومت در برابر وسوسه ها و محرک های غریزه ی جنسی و نیز نداشتن سابقه طولانی از رفتارها و دوستی های غیراخلاقی

سلامت روان

اطمینان از این كه فرد دارای روان رنجوری های مزمن و ناتوان ساز، ...) و روان پریشی های شدت افزا نباشد.

شایستگی خانوادگی

در خانواده ی شایسته پدر و مادر در درجه ی اول و برادران و خواهران بزرگ تر، در درجه بعد، افرادی سالم و دور از مشكلات حاد اخلاقی هستند. خانواده خوب محیطی آرام و بدون تنش های شدید و مكرر دارد. طلاق، اعتیاد، بزهكاری، خیانت، خشونت های پی درپی و آسیب رساندن از نمایان ترین نمونه های ناشایستگی خانوادگی است.

سطح و رشته تحصیلی

بهتر است سطح تحصیلی (مدرک) مرد بیشتر یا مساوی سطح تحصیلی زن باشد. پایین تر بودن مدرک تحصیلی مرد به اندازه یک مقطع (زن: دكتری، مرد: كارشناسی ارشد/ زن: كارشناسی ارشد، مرد: كارشناسی،...) اشكالی ندارد به شرط آن كه مرد از نظر شغل و موقعیت اجتماعی وضع مطلوبی داشته باشد.

فرهنگ خانواده

فرهنگ، نگرش های فردی و اجتماعی نسبتاً پایداری است كه از باورهای مذهبی و خصلت های نژادی و قومی و طبقاتی ریشه گرفته و به صورت آیین های مذهبی، آداب و رسوم اجتماعی و نیز پوشش، گویش فردی خود را نشان می دهد تناسب فرهنگی بسیار مهم تر از تناسب وضعیت اجتماعی اقتصادی است. از بین عناصر سازنده فرهنگ، بیشتر از همه باید تناسب مذهبی، نژادی و پس از آن همسانی در آداب و رسوم خانوادگی را جدی گرفت.

شغل

بررسی کنید و ببینید طرف مقابل آیا تمایل به اشتغال دارد یا خانه داری؟ سپس در این رابطه به مقایسه با دیدگاه خود بپردازید.

وضعیت اجتماعی و سطح اقتصادی خانواده‍ها

منظور از وضعیت اجتماعی، شغل و موقعیت یا طبقه اجتماعی پدر و در مواردی مادر است و مراد از سطح اقتصادی میزان درآمد، ثروت و امكانات زندگی است. بهتر است خانواده های دختر و پسر در این دو زمینه هم شأن و نزدیک به یكدیگر باشند.

مسئولیت پذیری و فعالیت

تنبل و غیرفعال نبودن در اداره ی زندگی. بی خیالی و بی تعهدی در انجام وظایف. در مواردی، بی مسئولیتی با نداشتن استقلال همراه است ولی این دو خصوصیت می توانند جدا از هم نیز باشند.

میزان برونگرایی

برون گرایی و درون گرایی دو صفت مثبت و نسبتاً ثابت شخصیت هستند. خوب است مرد برون گراتر از زن باشد و یا اگر زن برون گراتر است، فاصله خیلی زیاد با مرد نداشته باشد.

خوش اخلاقی

1-​ خوشرویی: در بیشتر زمان ها داشتن چهره ای گشاده و شاد

2-پاكیزگی و زیبایی كلام: پرهیز از دشنام، تحقیر، تمسخر

3- نرمخویی: دور بودن از خشونت، لجبازی، قهر طولانی