آیا با دلربا میتوان ازدواج موفقی داشت

دسته بندی مقالات

آیا با دلربا میتوان ازدواج موفقی داشت

آیا با دلربا میتوان ازدواج موفقی داشت

هر راه ارتباطی که منجر به آشنایی دو فرد شود میتواند شروعی برای ازدواج هم باشد حال اگر از طریق دنیای مجازی باشد و یا نباشد و البته هر انتخابی اگر از روی شناخت صحیح و آگاهانه دقیق از خود و طرف مقابل , خانواده و شرایط خود و طرف مقابل باشد میتوان امیدوار بود که شروع خوبی برای تشکیل زندگی مشترک خواهد بود در غیر اینصورت نمیتوان انتظار زندگی موفقی را از این آشنایی داشت.

بنابراین مهمترین مسئله شناخت صحیح میباشد که باید بصورت دقیق و صحیحی اتفاق بیافتد و بهیچ وجه نباید پنداشت که چون معرف، فردی واقعی است حتماً زندگی موفقی خواهد بود. چه بسیار افرادی که به همان روش سنتی معرفی شده اند اما چون اصول آشنایی را رعایت نکرده اند متاسفانه پس از شروع زندگی به مشکل برخورده اند و یا چون معرف یک سایت میباشد، حتماً زندگی ، ناموفق خواهد بود و کم نیستند افرادی که معرف آنها سایت های همسریابی بوده اند و چون اصول آشنایی را رعایت کرده اند خدا رو شکر زندگی موفقی دارند. چرا که معرفی و شناخت دو مقوله کاملاً متفاوت هستند یعنی ابتدا شخص مورد نظر باید معرفی شود و سپس قبل از تصمیم به ازدواج باید در مورد فرد مقابل شناخت پیدا کند.

دلربا هم از این قاعده مستثنی نمیباشد اگر اصول آشنایی و شناخت رعایت شود و انتخاب فرد با آگاهی کامل انجام پذیرد میتواند موجبات شروع یک زندگی موفقی نیز باشد

اولین چیزی که برای تشکیل زندگی و ازدواج مهم میباشد آشنایی 2 فرد با یکدیگر هست و هدف همسریابی دلربا کمک کردن به افرادی هست که تمایل به تشکیل زندگی را دارند البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که تمامی اطلاعات هر فرد ادعای خود کاربر میباشد بنابراین نباید اعتماد کامل به این اطلاعات داشته باشیم

اگر در یک جمله خلاصه کنیم همسریابی دلربا واسطه ای هست که افراد را با یکدیگر جهت تشکیل زندگی مشترک آشنا میکند اما مهمترین اصل جهت شروع یک آشنایی موفق تحقیق و مشورت با افراد آگاه اعم از پدر و مادر میباشد چرا که با شناخت دقیق و برداشتن قدم های اصولی میتوان در هر مسیری از زندگی موفق بود