شرایط ازدواج موقت و صیغه

دسته بندی مقالات

شرایط ازدواج موقت و صیغه

شرایط ازدواج موقت و صیغه

ازدواج موقت یا صیغه چیست و شرایط آن

ازدواج یا صیغه چیست؟

نوعی از ازدواج در مذهب شیعه است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه ای معلوم، بین زن و مرد بسته می شود و با پایان آن رابطهٔ زوجیت خودبه خود منقضی می شود. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است. اهل سنت، اباضیه و زیدیان آن را حرام و شیعیان امامی آن را مشروع و صحیح می دانند. برخی در تعریف متعه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج دو نوع تعریف نشده است. متعه یعنی تمتع، درحالی که هدف از ازدواج، تشکیل خانواده است.

شرایط صیغه یا ازدواج موقت چیست؟

ازدواج موقت از نظر شرعی در اسلام حلال میباشد پس از نظر قانونی و حقوقی نیز مشکلی ندارد. انجام آن مسلزم یکسری شرایط است که در ادامه به آن می پردازیم:

برای ازدواج موقت احتیاجی به نوشتن و گرفتن شاهد نیست. همین که صیغه خوانده می شود کافی است.

اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.

مرد می تواند زنی که هنوز در عقد موقت او قرار دارد و مدت عده او تمام نشده به عقد دائم خود در بیاورد.

رضایت طرفین باید وجود داشته باشد.

همانطور که خواستگاری از زنی که ازدواج دائم کرده حرام است، خواستگاری از زنی که به صیغه فرد دیگر در آمده نیز حرام است.

در مورد اینکه آیا مرد می تواند با همسر موقت خود بیشتر از ۴ماه نزدیکی نکند بین علما اختلاف است.

اگر زن شوهردار با مردی که قرار است در آینده با او ازدواج کند، زنا کند، آن زن برای همیشه بر او حرام می شود.

اگر صیغه ازدواج موقت توسط زن و مرد جاری نشود و عاقد داشته باشد، عاقد باید بالغ باشد.

تعیین مدت

صیغه شباهت ها و تفاوت هایی با ازدواج دائم دارد. مهم ترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان می رسد. این مدت حداقل و حداکثری ندارد اما برخی معتقدند در صورتی که مدت ازدواج موقت از طول عمر معمول انسان فراتر باشد ازدواج به دائم تبدیل می شود. صیغهٔ ازدواج موقت گفتن عبارتی به مضمون «خود را با مهریه معین برای مدت معینی به زوجیت تو درمی آورم» از سوی زن و اعلام عبارتی به مضمون «قبول می کنم» از سوی مرد است. بر اساس نظر مشهور این ایجاب و قبول در صورت توانایی تلفظ واژه های عربی حتماً باید به زبان عربی گفته شود.

تفاوت های مهم ازدواج موقت و دائم

در ازدواج دائم مخارج و پرداخت نفقه زن برعهده مرد است اما در ازدواج موقت زن و مرد در رابطه با جزئیات زندگی هرگونه که بخواهند پیمان می بندند.
در ازدواج موقت پس از پایان مدت ذکر شده ضمن صیغه زن و مرد می توانند آن را تمدید کنند یا از هم جدا شوند اما ازدوج دائم مادام العمر است و برخلاف ازدواج موقت در آن طلاق وجود دارد .
در ازدواج دائم زن و شوهر از یکدیگر ارث می برند اما در ازدواج موقت این چنین نیست.
در ازدواج موقت برخلاف ازدواج دائم ورود و خروج زن منوط به اجازه همسر نیست و جزئیات روابط آن ها بین خودشان تایین می شود.
در ازدواج دائم اگر مهر تعیین نشود، اجرالمثل آن به زن داده می شود اما ازدواج موقت بدون تعیین کامل مهریه صحیح نیست.
در ازدواج موقت و دائم پرداخت مهریه بر گردن مرد است.